ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathon Juvenile and Family Courts - Thailand

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมาย
บันทึกเปลี่ยน
  1. บันทึกเปลี่ยนเวร

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนมีนาคม 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนมีนาคม 2560

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนเมษายน 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนเมษายน 2560

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2560

กิจกรรมวันรพีปี 2559
รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี
  1. รายละเอียด
บทความ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.312/58
รายงานตัว ม.(132)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.359/59
รายงานตัว ม.132
ห้องพิจารณาที่ -
พ.43/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ