ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมาย
บันทึกเปลี่ยน
  1. บันทึกเปลี่ยนเวร

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนมีนาคม 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนมีนาคม 2560

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนเมษายน 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนเมษายน 2560

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  1. รายชื่อที่ปรึกษากฏหมายประจำเดือนกรกฎาคม 2560

กิจกรรมวันรพีปี 2559
รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี
  1. รายละเอียด
ประกาศ
    หลักเกณฑ์และวิธีการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ.2556
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค

  2. ประกาศ
  3. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

บทความ
    การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
  1. การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

  2. การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
  3. การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

  4. คดีความรุนแรง
  5. คดีความรุนแรง

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.14/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.184/59
ฟังผลการปฏิบัติตามแผน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)