ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 9 และพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 9  และพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร


เอกสารแนบ