ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุฑิตาจิตงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี ถวายแด่พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุฑิตาจิตงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี ถวายแด่พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์


เอกสารแนบ