ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเสวก วิเชนสวัสดิ์ บิดานางสาริกา วิเชนสวัสดิ์ ภู่จีบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเสวก วิเชนสวัสดิ์ บิดานางสาริกา วิเชนสวัสดิ์ ภู่จีบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ


เอกสารแนบ