ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายชวิตหรือสัญชัย กันติพัสหรืองามพรสุขสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ณ วัดบางบอน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายชวิตหรือสัญชัย  กันติพัสหรืองามพรสุขสวัสดิ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ณ วัดบางบอน


เอกสารแนบ