ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก“กัณฑ์ทานกัณฑ์-กัณฑ์วนประเวศน์” ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก“กัณฑ์ทานกัณฑ์-กัณฑ์วนประเวศน์”   ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ