ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดงานเลี้ยงให้กับนางสาริกา วิเชนสวัสดิ์ ภู่จีบ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดงานเลี้ยงให้กับนางสาริกา วิเชนสวัสดิ์ ภู่จีบ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี


เอกสารแนบ