ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญชัย เรื่องรุ่งธนสาร บิดานางวันดี ไตรวิจิตรคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ณ วัดศรีเอี่ยม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อบุญชัย เรื่องรุ่งธนสาร บิดานางวันดี ไตรวิจิตรคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ณ วัดศรีเอี่ยม


เอกสารแนบ