ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand ติดต่อ 0 3420 0631-2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สังเวียน นิลวิสุทธิ์ มารดานางสาวสุวดี นิลวิสุทธิ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สังเวียน นิลวิสุทธิ์ มารดานางสาวสุวดี นิลวิสุทธิ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ